عکس میوه شب چله مون

میوه شب چله مون

۲۴ آذر ۹۵
اینو هم خاله های هنرمند آقای نامزد درستیدن برای شب چله اوردن....
حجابــــ

احترام به حرمت های الهی ست

و

چادر - حجاب برتر -

بله ی بلند من است به یکتا معشوق عالم، به خدای مهربانم

...

کمی فکر کن ...

تو با بی حجابی به چه کسی بله می گویی؟

...
نظرات