عکس بستنی انبه
مطی
۲۳
۶۳۲

بستنی انبه

۳۰ آذر ۹۵
گاهی در شتاب زندگی گوشه ای باز ایست و بگو :
(( خدایا ! میدانم که هستی ))
...
نظرات