عکس ماست خانگی
سارا
۱۳۱
۲k

ماست خانگی

۲۵ دی ۹۵
سبحان الله العظيم
اگر روزی در این دنیا شکستی
اگر با نارفیقان دل تو بستی
اگر عاشق شدی عشقت تو را راند
اگر پایت به گرداب فنا ماند
اگر غمگین شدی ، غم با تو پیوست
بدان در اوج ناامیدی خدا هست


اولین نقاشی من روی ماست
...
نظرات