عکس کیک یزدی
soori
۱۶
۲۹۶

کیک یزدی

۱۹ بهمن ۹۵
میخواهمت ولی خیلی دوری ،خیلی دور
نه دستم به دستانت می رسد ونه چشمانم به نگاهت
چاره ای کن!!!!!
تو را کم داشتن.....
کم نیست ،درد است.......
...
نظرات