عکس هفت سین ۹۶
shayli
۲۶۶
۶.۹k

هفت سین ۹۶

۲ فروردین ۹۶
آرزو دارم خورشيد رهايت نكند،
غم صدايت نكند،
و تو را از دل آن كس كه تبش در تن توست حضرت دوست جدايت نكند،
خنده ات از ته دل،
گريه ات از سر شوق،
روزگارت همه شاد،
سفره ات رنگارنگ،
وتني سالم و شاد كه بخندي مادام.
سال نو مبارك دوستان گل پاپیونی
...
نظرات