عکس سبزه عید
BARAN
۶۱
۱.۴k

سبزه عید

۱۷ فروردین ۹۶
کار دخترخاله ام هست خیلی خوشگل شده بود من که خیلی خوشم اومده گفم بزارم شاید ایده ای برای دوستان باشه
ازشون پرسیدم که پنبه ها رو به شکل حروف در اوردن و بذری که میخواستن رو کشیدن روی پنبه ها دوستان اونا رنگن گل صورتی نیستن دخترخالم رنگ زده اونارو
...
نظرات