عکس شله زرد
♚ஸ!ከஇ♚
۲۱
۵۷۷

شله زرد

۱۷ خرداد ۹۶
🍃🌸آرزو دارم دلتون مثل بهار

پرشود از لحظه های ماندگار

زندگیتون خالی،از اندوه و غم

لحظه های شادمانی بیشمار

طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق🌸🍃


‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌ ‌
...
نظرات