عکس کیک پایه عصرانه رشد
#یک کیک پایه ای فوق العاده عالی وآسان وتقریبامیشه گفت همه کاره که باصرف کمی سلیقه میتونیدبه انواع واقسام مدلهای کیک عصرانه تبدیلش کنید.
دستورپخت بارهاامتحان شده هست وصددرصدبدون نقص باخیال راحت استفاده کنید.
تقدیم به تمام خوبان هنرمندپاپیونی 😍😍😍
...
مواد لازم

کیک پایه عصرانه رشد

۹
مواد اصلی
آرد سفید
۳٠٠ گرم
بیکینگ پودر
یک قاشق غذا خوری
نمک
یک پنس
تخم مرغ متوسط
۴ عدد
وانیل
یک چهارم قاشق چای خوری
شکر
۲٠٠ گرم
روغن مایع
۱۱٠ گرم
ماست‏
۲٠٠ گرم
کلمات کلیدی

کیک پایه عصرانه رشد

طرز تهیه

کیک پایه عصرانه رشد

درجه سختی
زمان تهیه ۲۰
دقیقه
زمان پخت ۶۰
دقیقه
۱
اول ازهمه تمام موادراآماده میکنیم ودردمای محیط قرارمیدهیم تاهم دمای محیط شوندبه مدت ۴۵ دقیقه.
۲
سپس موادخشکمون یعنی آرد،بیکینگ پودرونمک راباهم مخلوط کرده وسه بارالک میکنیم وکنارمیگذاریم.
۳
دریک ظرف تمیزوخشک تخم مرغهاراشکسته وهمراه باوانیل وشکربه مدت ۷ دقیقه بادورتندهمزن میزنیم تاکاملاسفیدرنگ وکشداروحجم آن دوبرابرشود.درحین کاریکی دوبارهم دورگیری کنیدتاتمام ذرات تخم مرغ که به اطراف ظرف پاشیده شده جمع آوری بشه ومخلوط مایه گردد.
۴
بعدازآماده شدن مایه زرده دورهمزن راکندمیکنیم وروغن مایع رااضافه میکنیم وبه مدت ۱۵ ثانیه مخلوط میکنیم وبعدماست رااضافه کرده وبازهم ۱۵ ثانیه مخلوط میکنیم وهمزن راخاموش کرده بالیسک کمی دورگیری میکنیم تاتمام موادازاطراف ظرف جمع آوری شوند.
۵
دراین مرحله موادخشک الک شده رادرسه مرحله به مایه کیک اضافه میکنیم وهرباربالیسک فقط فولدمیکنیم .یعنی به حالت تاکردن موادروی هم نه اینکه مثل آش هم بزنیم .
۶
وقتی مایه کیک آماده شدکف یک قالب مناسب رافقط کاغذروغنی پهن میکنیم واصلانیازی به چرب کردن کف ودیواره های قالب نداریم وموادکیک راداخل قالب میریزیم وبعدازیک فاصله کوتاه از میزکارمون قالب رایکی دوبارروی میزمیکوبیم تاهوای اضافی داخل موادخارج شود.سپس قالب رادرفرازقبل گرم شده بادمای ۱۸٠ درجه سانتیگرادقرارمیدهیم درطبقه وسط وبه مدت ۴۵ الی ۵٠ دقیقه میپزیم.بسته به دمای فرممکن است مدت پخت کمتریابیشترشود.درهرصورت تست پخت بعدازگذشت ۴٠ دقیقه انجام شودبایک سیخ چوبی داخل کیک فروکنیداگرتمیزبیرون آمدکیک پخته است درغیراینصورت بازهم زمان دهیدتاکیک کاملاپخته شودوروی کیک طلایی گردد.
۷
بعدازپخت کامل فرراخاموش کنیدوبگذاریدقالب ۱٠ دقیقه دیگرداخل فرخاموش باقی بماندسپس قالب راخارج کنیدروی سه پایه قراردهیدوبگذاریدکیک داخل قالب کاملاخنک شودوبعدخارج کنیدوبه هرشکلی که تمایل داشتیدتزیین کنیدوازخوردن آن لذت ببرید. به همین سادگی به همین خوشمزگی 🥰
سایر نکات

کیک پایه عصرانه رشد

بهترین کاربرای داشتن یک کیک عالی اندازه گیری دقیق موادلازم باترازوهست ولی درهرصورت اندازه هاراباپیمانه هم مینویسم برای عزیزانی که به ترازودسترسی ندارند.
دراینجامنظورازپیمانه لیوان دسته دارفرانسوی هست.
آرد دوپیمانه
شکر یک پیمانه
روغن مایع یک دوم پیمانه (نصف پیمانه)
ماست یک پیمانه
اندازه های قالبهای مناسب برای این مقدارمواد:
قالب مستطیل به ابعاد۱۶×۲۶ باارتفاع ۶سانت
قالب مربع به ابعاد۲۵×۲۵ باارتفاع ۶سانت
قالب گردباقطر۲٠ سانت وارتفاع ۸سانت
اندازه های مختلف تخم مرغ براساس وزن :
تخم مرغ بزرگ وزن بین ۶٠ تا۷٠ گرم
تخم مرغ متوسط وزن بین ۵٠ تا۶٠ گرم
تخم مرغ کوچک وزن بین ۴۵ تا۵٠ گرم
برای این دستوراگرتخم مرغ بزرگ داشتیدسه عددکافی هست واگرتخم مرغ کوچک داشتیدپنج عدداستفاده کنید.
ماست ازهرنوع برندی میتوانیداستفاده کنیدفقط شیرین وترجیحاپرچرب باشد.من خودم ازماست خانگی که خودم درست کرده بودم استفاده کردم.
به جای ماست میتوانیدمخلوط نصف شیرونصف ماست استفاده کنید.یااینکه کامل شیریاآب یاآبمیوه جایگزین کنید.
برای شکلاتی کردن کیک میتوانیدازمقدارآردکم کنیدوبه همان میزان پودر کاکائو اضافه کنید.
میتوانیدبه جای وانیل ازگلاب،پودرهل،پودرقهوه یاپودرنسکافه استفاده کنیدوطعم کیک راتغییردهید.یااینکه بااضافه کردن هل،گلاب وزعفران یک کیک بهشتی درست کنید.
ازتکه های میوه هم برای این دستورمیتوان استفاده کردوکیک میوه ای داشته باشیم مثل سیب،هویج ،کدوحلوایی و........
خلاصه اینکه این دستورکیک همه کاره رامیتوانیدبه هرطعمی که دوست داریدتهیه کنید.
امیدوارم که این دستورموردپسندشماخوبان قراربگیردواگراستفاده کردیدوموردپسندتان بودبرای سلامتی وفرج آقاامام زمان ( عج) صلواتی ذکرکنید.
این دستورپخت راازسایت محصولات رشدبرای شماعزیزان پیداکردم وبه یادگاربرایتان ارسال کردم .به امیداینکه موردپسندتان واقع شود.
تمام نکات راعینامثل دستوربرایتان نوشتم .ولی درهرصورت اگرسوالی درباره این دستورداشتیدزیرهمین دستوربرایم کامنت بگذاریدباکمال میل پاسخگوخواهم بود.
نظرات دستور پخت

کیک پایه عصرانه رشد