ماسوره زدن

۲ مهر ۹۸
۱۰k
تو این فیلم نشون میده که چطور میتوانیم به صورت رنگین کمانی و چند رنگ ماسوره بزنیم
...
نظرات