ای وای از این دسر ??

۲ فروردین ۹۹
۴۵.۸k

ممنون از روشاخانوم💎🤞🌹💘💖💝
بسکویت پتی بورکاکائویی.....دوبسته
ساقه طلایی معمولی یا کرمدارکاکائویی....یک بسته
خامه رقیق شده......یک بسته
موز....یک عدد
...