ایده تزیین کیک

۲۲ مرداد ۹۹
۹.۸k
ایده تزیین کیک بسیار زیبا

دلم يك اتفاق خوب مى خواهد ! 💫
اتفاقى كه تنِ رنجورم را از غم ها رها كند 🍃
و خستگىِ سالهاى عمرم را از تنم بتكاند ! 🌟
اين روزها دوست دارم پنجره دنيا را كه باز كردم ، شاهد اتفاقات بهترى باشم !🎈
ديگر تنِ زندگى درد ميكند 👊
از هجوم اتفاقات بد ...❤☕
...