عکس اولین ژله تزریقی من!!
Parnian_queen
۸
۱۶۹

اولین ژله تزریقی من!!

۱۲ تیر ۹۶
#ژله_تزریقی
اولین ژله تزریقیی که درست کردم!!ساعت 10شب شروع کردم و ساعت 4 صبح تموم شد...فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه!بهرحال مهمونامون کلی تعریف کردن آخرشم کسی دلش نیومد افتتاحش کنه و درنهایت در جوار خانواده ی گرامی خورده شد!!سخت بود ولی به امتحانش می ارزید :)
...
نظرات