کباب چوبی | سرآشپز پاپیون
عکس کباب چوبی
رضوان
رضوان
۱۱
۱۹۸

کباب چوبی

۱۰ شهریور ۹۶
#کباب#چوبی
ممنون از نظرات قشنگتون
...
نظرات
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی
منم که جور و جَفا دیدم و «وفـا » کردم تویی که مهر و وفا دیدی و « جَفـا »کردی متولد ۶/۱۰