عکس پیتزا قارچ و گوشت
Fatemeh.Sh
۳۴
۹۵۷

پیتزا قارچ و گوشت

۷ مهر ۹۶

سلام بر امام حسین
سلام بر حضرت علی اکبر
سلام بر اولاد امام حسین
سلام بر یاران امام حسین
و سلام بر شما محبان اهل بیت
روز و روزگارتون خوش، حال و هواتون حسینی
زیارت هاتون مقبول و التماس دعا از همه شما
...
نظرات