عکس آش رشته.تمام تلاشموکردم اماهمین قدرتونستم تزیین کنم?اون تخم مرغ نیسته هاااا.ماسته زردچوبه زدم بهش
Maryam
۱۶
۳۶۰

آش رشته.تمام تلاشموکردم اماهمین قدرتونستم تزیین کنم?اون تخم مرغ نیسته هاااا.ماسته زردچوبه زدم بهش

۲۹ مهر ۹۶
نظرات