عکس کلوچه کنجدی
زینب
۵۰
۶۵۳

کلوچه کنجدی

۵ آبان ۹۶
قدیما
بیسکوئیت ها هم با وفا بودن
" مادر "
اما الان بیسکوئیت ها هم بی وفا شدن
"های بای "
نیومده میره ...
نمیدونم قد ما کوتاه بود یا قدیما برف بیشتر میومد !!
نمیدونم ما خوش بودیم یا قدیما بیشتر خوش میگذشت !!
نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا ما مریض نبودیم !!
نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا توقع ها پایین بود !!
نمیدونم همه چی داشتیم یا چشم و هم چشمی نداشتیم !!
نمیدونم چی داشتیم چی نداشتیم
ولی روزای خوبی داشتیم : )
...
نظرات