عکس خورش قرمه سبزی
¥@$
۸۳
۱.۲k

خورش قرمه سبزی

۲۵ آبان ۹۶
سلااااااام دوستاااای گلممممم
خیییییلی دلم براتون تنگ شده بوووود خیییییلیییی
بعد از مدت ها به خااانه بر گشششتم ...
و مادر با یه خوووورشت سبزی فوووق العاده عااالی به پیشوااازم اومد ....
و من تند تند غذا رو کشیدم و دیزانش کردم ...
از بس دلم براااتون تنگ شده بود
تقدیم به نگاه عزیززانم
دستور قرمه سبزی ما خییییلی متفاوته
اگر خواستین بگید تا دستورش بفرستم برات
یاااااعلی
...
نظرات