عکس جامبوشلز
رامتین
۸۷
۱.۶k

جامبوشلز

۲۶ آبان ۹۶
مرد راباید بوسید
وقتی عصبانی است ومدام فریاد میزند
وقتی بی حوصله است ومدام ایراد میگیرد
وقتی بی توجه است ومدام سرش تو گوشی است
وقتی قدر دان نیست وتوقع بی جا دارد
این مرد راباید بوسید وگذاشت کنار
والا مگه قحطی اومده😀
...
نظرات