عکس دسر قهوه
lili
۲۱
۲۷۲

دسر قهوه

۷ اردیبهشت ۹۴
مواد اصلی این دسر، شیر و قهوه هستش.
با پتی بور، ترافل، پودر پسته و شوکورول تزئین کردم.
البته تم تلخ و شیرین این دسر رو بیشتر قهوه خورها می پسندن.
جای شما هم خالی دوست من...
...
نظرات