عکس کلبه بسکوییتی جنوبی من
سینا
۲۲
۳۱۵

کلبه بسکوییتی جنوبی من

۱۴ دی ۹۶
#کلبه بسکوییتی من با بسکوییت و خمیر ژلارد درستش کردم فقط سنگاش و برگ درختاش از خمیر نیست خیلی خیلی زحمت داشت اولین بار بود از این چیزا درست کردم امیدوارم دیده بشه 🙏
اسمشم برا این گذاشتم کلبه بسکوییت جنوبی چون سقف کلبه ها تو جنوب این شکلیه امیدوارم خوب شده باشه🙏
...
نظرات