عکس مربا به
پریسا❤️
۶۱
۱.۸k

مربا به

۲۹ بهمن ۹۶
تو وقتى مى بينى من افسرده ام
نبايد بگذرى،
سكوت كنى يا فقط همدردى كنى.
بنا كننده ى شادى هاى من باش.
مگر چقدر وقت داريم؟
...
نظرات