عکس آش رشته نذری.
sare
۳۸
۶۵۸

آش رشته نذری.

۱۲ فروردین ۹۷
راسش خیلی واسم سنگین بودازسبزی پاک کردن وحبوبات پاک کردن تاشستن وخوردکردن وپختن خدایی همه کارهاشوخودم کردم وواقعاخسته شدم واینکه بعدشم کیک وتدارکات شام بودوب کل یادم رفت عکس بگیرم تااین آخریه واینم بگم اصلاواسه خودمون ازاین آش نموندحتی خودمم1قاشقشم نخوردم فقط داداشم1قاشق تست کرد.
این عکس بهانه ی بودواسه تشکرازدوست مهربون وعزیزم تاراخانوم عزیزک خیلی مهربون وبامحبت هستن وبادستورایشون درس کردم ممنونم تاراجان موقع هم زدن آش همتون رویادکردم.
#آش رشته نذری#میلادحضرت علی#روزمرد#
...
نظرات