عکس کیک گلاب و زعفران
زینب بلوکی❤
۲۰۵
۱.۵k

کیک گلاب و زعفران

۲ اردیبهشت ۹۷
سلام به همه دوستای هنرمند و گلم🌹🌹❤❤
شرمنده این چند روزه سرم خیلییی شلوغ بود وقت نکردم کارهای زیباتون رو ببینم زیر همین پست برام کامنت بزارید حتما میام کارهاتون رو میبینم.
اینم یه کیک خوشمزه و خووووش عطر با بافت عالیییی.
دستورشو ارسال میکنم اگه تائید شد حتما برید ببینید و درست کنید.😊
دوتا لینک هم اون پایین گذاشتم دوست داشتید برید ببینید😊☺

✍تو ڪتاب درسیمون یہ پسر هلندے بود
ڪہ انگشتش رو گذاشتہ بود تو سوراخ سد تا سد خراب نشہ !
قهرمانے ڪہ با اسم و خاطره ش بزرگ شدیم ؛
" پطروس "
تو ڪتاب ٬ عڪسے از پطروس نبود و هیچ وقت تصویرش رو ندیدیم... !
همین باعث شد ڪہ هر ڪدوممون یہ جوری تصورش ڪردیم
و براے سالها تو ذهنمون موندگار شد .
پطرس ذهن ما خستہ بود٬ تشنہ و رنگ پریده ؛
انگشتش ڪرخت شده بود و ... .
سالها بعد فهمیدیم اسم واقعے پطروس٬ هانس بود ؛
تازه هانس هم یک شخصیت تخیلے بود ڪہ یڪ نویسنده آمریڪایے به نام " مرے میپ داچ " نوشتہ بود ؛
بعدها هلندےها از این قهرمان خیالے ڪہ خودشون هم نمےشناختنش ، یڪ مجسمہ ساختند .
خود هلندے ها خبر نداشتند ما نسل در نسل با خاطره پطروس بزرگ شدیم ...
شاید اون وقتا اگہ مےفهمیدیم پطروسے در ڪار نبوده ناراحت مےشدیم !
اما تو همون روزها ٬ سرزمین من پر از (( قهرمان )) بود ! .
قهرمان هایے ڪہ هم اسم هاشون واقعے بود و هم داستان هاشون ...

❤️ " شهید ابراهیم هادے
جوونے ڪہ با لب تشنہ تا آخرین نفس تو ڪانال ڪمیل موند
و برای همیشه ستاره ے اونجا شد ؛
ڪسے ڪہ پوست و گوشتش بخشے از خاڪ ڪانال ڪمیل شد ...
❤️ " حسین فهمیده "
13ساله ای ڪہ با نارنجڪ زیر تانڪ رفت و تیڪہ تیڪہ شد ... .

❤️ " حاج محمد ابراهیم همت "
سرش را خمپاره برد ... .

❤️ " علے ، مهدے و حمید باڪرے "
۳ برادرے ڪہ جنازه هیچڪدومشون برنگشت ... .

❤️ " مهدے و مجید زین الدین "
دوتا برادر ڪہ تو یہ زمان شهید شدند ... .

❤️ " حسن باقرے "
ڪسے ڪہ صدام برای سرش جایزه گذاشت ... .

❤️ " مصطفی چمران "
دڪترای فیزیڪ پلاسما از دانشگاه برڪلی آمریڪا ؛
اومد لباس خاڪے پوشید و توے جبهہ دهلاویہ شهید شد
و ...
ڪاشڪے زمان بچگیمون لااقل همراه با داستانهای تخیلے ،
داستانهای واقعے خودمون رو هم یادمون میدادن ...

کیک اسفجی قنادی
https://sarashpazpapion.com/picture/fe64572ee8ece8365b7b8dd2d49eedef
چیز کیک
https://sarashpazpapion.com/picture/0f49b3ea2f4422590f4492f422f43dd8
#کیک_گلاب__زعفران
#گلاب #زعفران #خوش_مزه #خوش_عطر
#چیز_کیک
...
نظرات