عکس ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

۴ اردیبهشت ۹۷
سلام 🤗🤗🤗🤗ذرت مکزیکی دلبرانه .........ایول ایوله ایول .....داش ذرت یله ایول 😂😂😂😂😂😂😂😂ایول ایوله ایول پنیر گل پسره ایول 😂😂😂😂ایول ایوله ایول شکم خاک تو سره ایول 😝😝😝😝واقعا شرمنده باز من وجو تنها شدیم گیر داد به من ومنو گرفت 😲😲😲😂😂😂😂البته گفته باشم ذرت من از نوع آبادانیول اصلش بوداااااا 😎😎😎😎😎😎
...
نظرات