عکس همبرگر مخصوص
sanaz
۱۵
۵۱۷

همبرگر مخصوص

۷ اردیبهشت ۹۷
ادب فقط احترام گذاشتن
به غریبه ها و مردم کوچه و بازار نیست؛
مؤدب کسی است
که به آدم های تکراری دور و برش
لبخند بزنه و احترام بذاره...
...
نظرات