عکس چیز کیک توت فرنگی
Fatemeh.Tavas
۱۵۸
۱.۶k

چیز کیک توت فرنگی

۱۹ اردیبهشت ۹۷

✨﷽✨

✨امام جعفر صادق (علیہ السلام)✨

🔺شایسته است مؤمن هشت خصلت داشتہ باشد:

🔸هنگام فتنہ و آشوب با وقار و آرام،
🔸هنگام بلا و آزمایش بردبار،
🔸هنگام آسایش شکرگزار،
🔸بہ آنچہ خداوند روزی اش کرده، قانع باشد،
🔸دشمنان و مخالفان را مورد ظلم قرار ندهد،
🔸بر دوستان برنامہ اى تحمیل نکند،
🔸جسمش از خودش خستہ؛ ولى دیگران از او راحت و از هر جهت در آسایش باشند.

📚 اصول کافے جلد2 صفحہ47
💚💜💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
...
نظرات