عکس ناگت مرغ با پنير
hajar
۷۳
۷۴۶

ناگت مرغ با پنير

۲۵ اردیبهشت ۹۷
صداے پاے رمضان
آرام آرام به گوش میرسد
دستهاے خالی‌مان
دستاویز دلهای پاکتان
ما را در شبهاے آخر شعبان
نه به بهاے لياقت
بلکه به رسم رفاقت
دعا کنید🌸
...
نظرات