عکس کوکوی برنج
z@hr@
۰
۴۲

کوکوی برنج

۷ خرداد ۹۷
همه ی مواد رو مخلوط کردممن جعفری هم اضافه کردم .البته این نصف مواد بقیه رو سرخ کردم بعد یادم اومد از این مرحله عکس بگیرم😁😁😁
...