عکس سوپ قارچ و مرغ
باران سجادی
۷۴
۱.۱k

سوپ قارچ و مرغ

۱۱ خرداد ۹۷
اگـر مـوهـایـت نبــود ،
بـاد را چـگونـه نقـاشـی مـی‌کــردم ؟!
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎
...
نظرات