عکس شیر برنج
ADN
۲۲۰
۲k

شیر برنج

۱۳ خرداد ۹۷
زمینه عکس هم با برنج خام درست شده.


ازهرکس میپرسی چرا روزه میگیری همان جواب نخ نمای همیشگی را می دهد ، برای همدردی با ضعفا
و گرسنگان !
کدام مستمند، کدام کودک خیابانی، کدام زن بی پناه صبح بیدار می شود ، پای سفره ای هفتاد رنگ می نشیند و تا خرخره میخورد و بعد تا غروب در خنکای کولر می خوابد و هنگام افطار باز بساط غذای رنگارنگ پهن میکند؟؟؟
گرسنگی کشیدن من و تو کدام گرسنه را سیر می کند ؟
دروغ نگفتن و فرو نبردن گرد و خاک غلیظ به حلق ، کدام بچه یتیم را لباس می پوشاند؟؟؟
كاش امسال ماه رمضان مردم كشورم بجاى مومن تر شدن " مهربان تر" شوند ، و بيشتر به نيازمندان كمك كنند ، كاش مردم كشورم بدانند، دستانی که کمک می کنند پاک ترند از لبهایی که دعا میکنند.
...
نظرات