عکس سلام نماز روزه هاتون قبول حق..خورشت من با سیب زمینی رشته ی
سوین
۲۲
۵۵۴

سلام نماز روزه هاتون قبول حق..خورشت من با سیب زمینی رشته ی

۱۶ خرداد ۹۷
با پوست کن رشته کن زدم خیلی خشک شدن و بچه ها دوست داشتن مثل چیپس بودن
...
نظرات