عکس خورشت قیمه بادمجان
تارا
۱۱۱
۱.۹k

خورشت قیمه بادمجان

۳۱ خرداد ۹۷
حاج آقا قرائتی تعریف میکردند که:
فردی گناهکار بود و به او تذکر دادم
او هم جواب داد و گفت:😕
ای بابا حاج آقا فکر کنم تو خدا را نمیشناسی😨
خدا خیلی خیلی بخشنده و کریمه!!!
استاد قرائتی هم که الحق و والانصاف استاد مثال هستند پاسخ داد:😅
بانکم خیلی خیلی پول داره
ولی تو بری بگی بده میده؟ نه نمیده...!😏
👈چون حساب و کتاب داره..!!!😌


#خورشت_قیمه_بادمجان#دیزاین#سالاد_شیرازی#پلو_قالبی
...
نظرات