عکس کیک یخچالی بدون شکر
A & S
۳۶
۶۲۳

کیک یخچالی بدون شکر

۳ تیر ۹۷
کیک یخچالی با دستور خانم سراجی عزیز.
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/e33b7d53d3d7e972bb9a6e6fb7b04b15
تو قالب مستطیلی.
با قالب پنیر، زیرش و جدا کردم و از دیواره اش به بعنوان قالب کمر بندی استفاده کردم.
...
نظرات