عکس ماکارانی ساده
Maryam
۳۷
۷۸۲

ماکارانی ساده

۱۴ تیر ۹۷
گرسنگی همه چیز آدم را می فروشد
میز را...صندلی را
تلویزیون را
فرش را
کتاب ها را ...
گرسنگی آنقدر خانه ات را کوچک می کند
که خانه روزی بالاخره به پیراهنت می چسبد
...
نظرات