عکس قرمه سبزی جان
پریسا
۲۹
۲۷۱

قرمه سبزی جان

۱۳ مرداد ۹۷
#ناهار امروز خودم پز برای مادر وپدر وعمم که بیجار بودن توی این گرما.جاتون خالی البته فقط توی خوردنش نه کارکردنش.
...
نظرات