عکس خوراک گوشت و قارچ
باران سجادی
۱۳۹
۱.۳k

خوراک گوشت و قارچ

۱۵ مرداد ۹۷
بگذار تمامِ جهان تو را بخواهند !
من به جاذبه ی عشقِ خودم شک ندارم !
تو تا آخرِ دنیا
غیر از من ؛
هیچ کس را نخواهی خواست !
...
نظرات