عکس سس کارامل کم چرب
زینب سادات ۱
۲۱
۶۵۳

سس کارامل کم چرب

۲۸ مرداد ۹۷
بله دیگه
وقتی دنبال دستور سس کارامل باشی،بری بگردی، ببینی همه ش پر از یه عالمه خامه و کره ست، درست کنی، بعد ببینی اونقدر کره داره که بوش میزنه زیر دماغت،حالت دگرگون میشه،میری تو فکر درست کردن س کارامل کم چرب.
بیست باری درست کردم،تا مطمئن شدم،تا دستم اومد چطوریه.
ذکردستور بدون ذکر منبع ممنوع لطفا
...
نظرات