عکس کیک لیمو
کافه عصرونه
۲۸
۱.۳k

کیک لیمو

۲۱ شهریور ۹۷
#صبحی که قدح
نوش شود از نگهِ تو
آن صبح به کام است و
«بخیر» است و
مرادم ...
#هما_کشتگر
...
نظرات