کافه عصرونه
کافه عصرونه
موچی بستنی
کافه عصرونه
۸۰

موچی بستنی

۲۸ شهریور ۰۱
دوشَت به خواب دیدم و گفتم :
خوش آمدی
ای خوش ترین خوش آمده بار دگر بیا !
#هوشنگ_ابتهاج 💜
...
موچی بستنی
کافه عصرونه
۷۶

موچی بستنی

۲۴ شهریور ۰۱
تراپیست واقعی فقط مادربزرگ،
بهت گوش میده،
پا به پات غصه میخوره...
نهارتم میده؛
تازه دزدکی هم پول میذاره تو جیبت😎
...
حلوا دورنگ
کافه عصرونه
۱۰

حلوا دورنگ

۲۴ شهریور ۰۱
پشت این پنجره
جز هیچِ بزرگ، هیچی نیست.
قصه اینجاست که باید بود،
باید خواند
پشت این پنجره ها
باز هم باید ماند،
و نباید که گریست
باید زیست...!
#حسین_پناهی
...
کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۲۰

کیک اسفنجی

۲۴ شهریور ۰۱
چه‌قدر بى‌تو به سر بردن دشوار است
رنگ‌هاى اتاق را می‌بينم
دلتنگ بر می‌خيزند
و سوى درختان بال مى‌زنند ...
پس نيستى چنين است.
#شمس_لنگرودى
...
کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۴۰

کیک اسفنجی

۹ شهریور ۰۱
بکوشید و خوبي به کار آورید
چو دیدید سرما،
بهار آورید.
#حکیم_فردوسی
...
کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۴۶

کیک اسفنجی

۵ شهریور ۰۱
ارغوان می‌بینی؟
به تماشاگه ویرانی ما آمده‌اند.
مانده‌ایم تا ببینیم نبودن را،
آخر قصه شنودن را،
زندگی روی از این غمکده گردانیده است،
ارغوان
در و دیوار غریب افتاده چه تماشا دارد؟
...
کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۲۱

کیک اسفنجی

۲ شهریور ۰۱
در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند بچّه ها نمی توانند بزرگ شوند.
شاید قد بکشند امّا بال و پر نخواهند گرفت !
#آنا_گاوالدا
...
کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۲۸

کیک اسفنجی

۱ شهریور ۰۱
🌱
می ایستد رو به روی پنجره
دست می کشد به موهایش و می‌گوید:
پریدن ربطی به بال ندارد. قلب می‌خواهد.

- گروس عبدالملکیان
...
کیک اسفنجی

کیک اسفنجی

۳۱ مرداد ۰۱
آدمی بودن غم انگیز است
وقتی هوای آسمان...
به سرت بزند و...
بال نداشته...
باشی..
#رسول_یونان
...
کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۳۰

کیک اسفنجی

۲۸ مرداد ۰۱
جای مهتاب
به تاریکی شب ها
تو بتاب ...
#فریدون_مشیری
...