عکس کیک اسفنجی

کیک اسفنجی

۹ شهریور ۰۱
بکوشید و خوبي به کار آورید
چو دیدید سرما،
بهار آورید.
#حکیم_فردوسی
...
نظرات