عکس حلوای آرد برنج
مریم
۶۰
۶۳۹

حلوای آرد برنج

۲۹ شهریور ۹۷
هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند / با سرورِ آفتاب بیعت کردند
رفتند و به دریای ابد پیوستند / چون رود ، به اصل خویش رجعت کردند . . .

حلوا دستپخت مادرم و مادر همسرم ( البته با هم خواهرن) .این حلوا واسه اولین پنجشنبه محرم بود که من فرصت نکردم بفرستم. دوستان عزیزم التماس دعا
...
نظرات