عکس نازخاتون..با دستورپاپیون جااان..
خاطره
۲۷
۷۴۱

نازخاتون..با دستورپاپیون جااان..

۱۷ مهر ۹۷
به زنها باید گفت
یادشان آورد
که بودنشان
حال زمین را خوب میکند..!
حال زمینمان با شما بانوان خووب است..ممنون که هستید دوستان عزیز
...
نظرات