عکس شیربرنج
_helen.72
۱۹
۱.۵k

شیربرنج

۷ آبان ۹۷
 

شخصی از خدا دو چیز خواست......
یک گل🌻 و یک پروانه🐝......
اما چیزی که به دست آورد 
یک کاکتوس 🌵و یک کرم 🐛بود......
غمگین شد.با خود اندیشید شاید خداوند من را 
دوست ندارد و به من توجهی ندارد......
چند روز گذشت🏜......
از آن کاکتوس🌵 پر از خار گلی زیبا⚘ روییده شد و
آن کرم 🐛تبدیل به پروانه ای 🐝شد......
اگر چیزی از خدا خواستید و چیز دیگری دریافت کردید 
به او اعتماد کنید.........
خارهای🌵 امروز گلهای ⚘⚘⚘فردایند......
...
نظرات