عکس کیک بدون فر
❤فاطمه❤
۹۸۵
۱.۱k

کیک بدون فر

۲۱ آبان ۹۷
چشمم افتاد به ی دختر خیلی خوشگل
روبه آسمان کردمو گفتم :خدایا!!
حکمت زنان چیه که انقدرخوشگل آفریدیشون😍😍نداآمدو ی کشیده گذاشت توگوشم
چسبیدم به دیوارو گف :
دفه آخرت باشه چشم چرونی میکنیا!!!☹
راستی بهتون نگفته بودم :ندا...........زنمه🤕🤕😂😂😂😂

خب خب تولد ی عزیزی ۲آذره.چون میرم خوابگاه ونیستم الآن براشون تولد گرفتم .تولد تولد تولدتون مبارک 🎉🎉🎉🎉
سمانه جون تولدتون مبارک براتون ی عالمه آرزوی خوب میخام ..
ازسمیه جانم بابت دستورخوبشون ممنونم
...
نظرات