عکس سوپ ورمیشل
Tina
۱۴۲
۲.۲k

سوپ ورمیشل

۱۳ آذر ۹۷
خورشیــــد
جایش را به ماه میدهد
روز به شب
آفتاب به مهتاب

ولی مهـــــرخدا
همچنان با شدت میتابد
امیدوارم قلب هاتون
پر از نور
درخشان لطف و رحمت خدا باشه
...
نظرات