عکس خوراک جگر
Tina
۲۸۵
۲.۶k

خوراک جگر

۱۴ آذر ۹۷
پروردگارا در این روز⭐️
دفتر دل دوستانم را به تو میسپارم⭐️
با دستان مهربانت قلمی بردار
خط بزن غمهایشان و⭐️
دلی رسم کن برایشان به بزرگی دریا
روزتون بخیر همراهان صمیمی⭐️
...
نظرات