عکس سلام اینم ژله پف پفی من یبار خراب کردم واما اینبار عالی شد جاتون خالی?
ترنم جون
۲۳
۲۹۶

سلام اینم ژله پف پفی من یبار خراب کردم واما اینبار عالی شد جاتون خالی?

۲۵ آذر ۹۷
ممنون از دستور مامان پریا ورضا با دستور ایشون درست کردم
...
نظرات