عکس سوپ جو پرک
باران سجادی
۲۹
۹۳۵

سوپ جو پرک

۲۷ آذر ۹۷
‏گفته بودم به دلم نمینشیند بشری
‏عشق تو آمد و این قاعده را بر هم زد....
...
نظرات