عکس خورشت قیمه به برنج
matin
۱۰۶
۵۸۶

خورشت قیمه به برنج

۸ خرداد ۹۴
میدونم که ارزش لایک نداره .باید برنج و زعفرونی میکردم که ته دیگش که مغز تخمه ریختم قشنگتر میشد
...
نظرات