عکس ژله ساده
الی خانم
۱۸
۲۲۰

ژله ساده

۱۶ دی ۹۷
گاه میتوان با هر چه دم دست است تزیین کرد
زیبایی بخشید بی هیچ تشریفاتی
...
نظرات